Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Konkurrecerådet fandt, at en købsaftale imellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S om køb af sphagnum ikke kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Købsaftalen indeholdte en eksklusivitetsaftale, hvorefter Jiffy på ubestemt tid skulle købe hele sit...