Nord Grønt a.m.b.a’s vedtægter omfattet af § 9

Konkurrencestyrelsen meddelte i sagen en erklæring efter konkurrencelovens § 9 for Nord Grønt a.m.b.a’s vedtægter. Vedtægterne var indgået før 1. januar 1998 og anmeldt inden 1. juli 1998 og var således omfattet af overgangsbestemmelserne i konkurrencelovens §...