Vedtægterne for aktionærerne i Scanola A/S

Sagen vedrørte vedtægterne for aktionærerne i Scanola A/S. Styrelsen meddelte her en erklæring efter konkurrencelovens § 9 for omhandlende vedtægter. Styrelsen meddelte desuden, at aftaleparterne efter de forhold som styrelsen havde kendskab til ikke indtog en...