Ny Frederikssund Kommunes henvendelse vedrørende KMD

En række kommuner havde henvendt sig til KFST, da de havde indvendinger overfor de krav og vilkår, KMD havde opstillet for at konvertere data. Konverteringerne var nødvendige pga. sammenlægningen af kommuner. Vilkårene, de havde indvendinger overfor, omfattede...