Tele Danmarks omkostninger på forsyningspligtsområdet

Konkurrecestyrelsen og Telestyrelsen udarbejdet på grundlag af en række drøftelser i fællesskab et notat, hvori der blev opstillet en række oplysninger og analyser, som Tele Danmark skulle tilvejebringe. Notatet blev drøftet med Tele Danmark, som forpligtede sig til...