Indskærpelse til Foreningen af Vandværker i Danmark

Konkurrence- of Forbrugerstyrelsen udsendte en indskærpelse til Foreningnen af Vandværker i Danmark, om at såfremt en brancheorganisation tilskyndede medlemmer til at samordne deres priser, ville det være en alvorlig overtrædelse af konkurrencelovens § 6....

Klage over Vollerup Strands Vandværk

På baggrund af en klage fandt konkurrencestyrelsen, at Vollerup Stands Vandværks krav om benyttelse af en specifik VVS-installatør på en kundes vegne udgjorde et misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 3, nr. 1. Under sagsbehandlingen blev...