DONG’s aftale med HNG/MN af 7. marts 2003

DONG Naturgas, Hovedstadsregionens Naturgas (HNG) og Naturgas Midt-Nord (MN) fremlagde overfor Konkurrencestyrelsen og Kommissionen en indgået aftale om levering af naturgas fra DONG til HNG/MN. Styrelsen fandt bestemmelsen om lang uopsiglig ekslusivtet samt en...

Anmeldelse af aftale om salg af naturgas fra Lulita-feltet

Parterne til Lulita Gassalgsaftalen anmeldte aftalen med henblik på at opnå en ikke- indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens § 9 og 11, stk. 5, respektive en individuel fritagelse i henhold til konkurrencelovens § 8. Aftalen vedrørte salg af naturgas fra...