Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Konkurrencestyrelsen fandt, at en anmeldt aftale om markedsdeling af gas mellem Naturgas Midt-Nord og Aalborg Kommune var omfattet af KL § 6, stk. 1, og derfor ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Endvidere fandt styrelsen ikke, at betingelserne...