Coassurance mellem forsikringsudbydere

Forsikring & Pension havde anmodet KFST om dennes umiddelbare vurdering af hvorvidt coassurance, således som det praktiseres i Danmark, faldt udenfor udenfor konsortie begrebet, som beskrevet i KFST vejledning om konsortiesamarbejder. I forbindelse hermed var det...

Taksatorringens vedtægter III

Konkurrencerådet fandt, at brancheforeningen Taksatorringens vedtægte var omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6. Dog havde aftalen så klare fordele for forbrugerne og konkurrencen, at fritagelse jf. § 8, stk. 1 var...

Forsikring & Pensions gebyrhenstilling

På baggrund af at Konkurrencestyrelsen igennem flere år havde påpeget , at det er en væsentlig hæmsko for den lave mobilitet på markedet for forbrugerforsikringer, at forbrugerforsikringer typisk kun kan opsiges en gang årligt, udsendte brancheforeningen Forsikring...

rød-kort-ordningen forlænges i yderligere 5 år

Konkurrencestyrelsen valgt at forlænge “rød-kort-ordningen”, der var en overenskomst mellem forskikringsselskaber i Danmark og SOS International A/S, jf KL § 8, stk. 4. Ovenskomsten betød at SOS International A/S forestod administrationen af...