Aftaler om formidling af private livs- og skadesforsikringer

Sagen vedrørte en afgørelse vedrørende 12 aftaler mellem Zurich Forsikring og en række lokale pengeinstitutter om formidling af private livs- og skadesforsikringer. Der blev til Zurich Forsikring meddelt ikke-indgrebserklæringer efter konkurrencelovens §9, da de ikke...