Ikke-indgrebserklæring til AC’s forlagsaftale

Konkurrencestyrelsen meddelte en negativat-test efter konkurrencelovens § 9 til en forlagsaf-tale, der var indgået mellem AC’s Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt arbejde og Den Danske Forlæggerforening. Konkurrencestyrel-sen fandt ikke, at aftalen – efter de...