Karnov Group Denmark A/S v. J.H. Schultz Information A/S (UfR I)

Karnov Group, der ejer rettighederne til UfR, havde nedlagt påstand om fogedforbud overfor Schultz’ brug af UfR-referencen i en konkurrerende domsdatabase. Som led i sagen havde sidstnævnte gjort gældende, at et forbud ville være i strid med konkurrencelovens §...