Aktionæroverenskomst om oprettelse af SuperGros A/S

Dagrofa A/S havde anmeldt en aktionæroverenskomst indgået med Centralkøb Holding A/S om aktiebesiddelse i samarbejde med SuperGros A/S. Styrelsen fandt ikke, at selve sammenslutningen af de to virksomheder var omfattet af forbuddet i konkurrencelovens §6, stk....

Danones aftale med MD Foods er ophævet

Styrelsen har taget til efterretning, at Arla Foods og Danone har ophævet et samarbejde om markedsføring og salg af Danone-produkter. Danone fortsatte med at få distribueret en del af sine produkter gennem Arla Foods distributionssystem, men der ville ikke være noget...