Anmeldelse af aftale om Danish Freeze Dry ApS

Konkurrencestyrelsen har vurderet, at aktieoverdragelsesaftalen indgået mellem Dansk Frysetørring A/S og Oregon Freeze Dry, Inc. ikke efter de forhold, som styrelsen har kendskab til, falder ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Der kan derfor meddeles...

MD Foods a.m.b.a’s vedtægter omfattet af § 9

I sagen meddelte Konkurrencestyrelsen en erklæring efter konkurrencelovens § 9 for MD Foods’ (nu Arla Foods) vedtægter. Ved styrelsens vurdering af vedtægterne i forhold til konkurrencelovens § 6, stk.1, blev det lagt til grund, at disse ikke indeholdte...