Klage over ECCOs leveringsnægtelse til skobutik afvist

Styrelsen afviste en klage fra en skobutik over, at ECCO ikke ønskede, at levere varer til den pågældende skoforhandler. Såfremt en skobutik ønsker, at forhandle ECCO’s produkter i Danmark, skal denne opfylde betingelserne i ECCO’s standard forhandleraftale, der...

Konkurrencebegrænsninger på markedet for ortopædiske sko

På baggrund af kontrolbesøg foranledet af en henvendelse fra en række kommuner, fandt Konkurrencestyrelsen dokumentation for en konsortieaftale mellem leverandørerne af ortopædisk fodtøj. Styrelsen fandt dog ikke anledning til at forfølge dette yderligere, da de...

Påbud til leverandører af ortopædiske sko

Konkurrencestyrelsen meddelte 4 leverandører af ortopædiske sko, at omhæve en konsortieaftale, der var i strid med KL § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 og 3. Konsortieaftalen betød at Horsens Kommune kun modtog ét fælles tilbud fra de 4 leverandører ved...