Samarbejde om indkøb af foderråvarer

Konkurrencestyrelsen meddelte en § 9-erklæring til en samarbejdsaftale om fælles indkøb af foderråvarer gennem Agro Supply A/S. Samarbejdet var indgået mellem DLG og Agro Danmark og omfattede køb af foderråvarer, dvs. sojaskrå, raps, solsikkeskrå mv. Efter aftalen...