Priser på flyruten København – Ålborg

Statsministeren modtog den 25. september 2002 en henvendelse fra direktør Flemming Qvist, Ålborg, om, at bruttopriserne på flyrejser mellem Ålborg og København over en årrække er steget markant. Han henviste særligt til, at SAS’ pris på årskort til ruten er steget med...

Flyruterne mellem Danmark og Grønland

Sagen vedrørte flyruterne mellem Danmark og Grønland. Sagen vedrørte spørgsmålet, om de to selskaber på ruten – SAS og Grønlandsfly (nu Greenlandair) – ulovligt havde aftalt ens priser på de dyreste billettyper. Det grønlandske Konkurrencenævn besluttede på et møde i...

Nye samarbejdsaftaler mellem SAS og Maersk Air

SAS og Maersk Airs havde anmeldt em reviderede samarbejdsaftaler, der bl.a. omfattede code sharing, fælles markedsføring, fælles ground handling samt deltagelse i SAS’ EuroBonus-program m.v. Maersk Air trak sig imidlertid fra sine danske indenrigsruter, hvorfor de...

SAS klager over Billund Lufthavn for misbrug af dominans

Ved brev af 13. december 2001 klagede SAS over, at Billund Lufthavn (BLL) misbrugte sin dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11. Det påståede misbrug bestod i, at BLL nægtede SAS adgang til at reklamere for udenrigsruter via Københavns Lufthavn i og...