Ikke indgrebs erklæring til Dansk Slagtefjerkræs vedtægter

Styrelsen havde i medfør af konkurrencelovens § 9 meddelt Dansk Slagtefjerkræ, at foreningens vedtægter ikke faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, hvorfor der ikke var grundlag for at udstede påbud i medfør af konkurrencelovens § 6, stk....

Ikke indgrebs erklæring til Danish Poultry Export´s vedtægter

Styrelsen havde i medfør af konkurrencelovens § 9 meddelt en ikke indgrebs erklæring til Danish Poultry Export ́s for foreningens vedtægter, idet vedtægterne ikke faldt ind under forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Der var derfor ikke grundlag for at udstede...