Nye tider på markedet for betalingsløsninger

Fra den 9. juni 2016 kan både butikker og forbrugere forvente at vælge mellem en række nye betalingsmuligheder som følge af nye EU-regler. Forbrugerne kan fremover selv vælge, hvilket betalingsvaremærke (fx Dankort eller Visa), de vil benytte, når de betaler med...

Internationale betalingskort vinder frem

Erhvervs- og Vækstministeren skal hvert andet år afgive en rapport om forholdende på betalingskortmarkedet til Folketinget. KFST fungerer som sekretariat for ministeren i forbindelse hermed og 2016 rapporten er den sjette i rækken heraf siden 2005. I følge rapporten...

Sag om MasterCards interbankgebyr lukkes

MasterCard besluttede at nedsætte de såkaldte interbankgebyrer. Det sker efter, at KFST i 2014 besluttede at undersøge, om MasterCards fastsættelse af interbankgebyrer var i strid med konkurrenceloven. Samtidig havde EU vedtaget en ny forordning, der i de fleste...

Direkte Debitering – fordele og ulemper ved regulering

Analysen var en opfølgning på en ældre analyse fra 2013, der vedrørte Nets’ indtjening på Betalingsservice. Her var den konkluderet at Nets havde en høj og stigende indtjening ved Betalingsservice, og at konkurrencepresset fra alternative produkter var begrænset....