I/S Danske Filmproducenter

På baggrund af anmeldelse af en interessenskabskontrakt samt standardvilkår for de filmoverenskomster, der indgås med interessentskabet, meddelte Konkurrencestyrelsen en ikke-indgrebserklæring til interessenskabskontrakten efter KL § 9. Begrundelsen herfor, var...