DBC medier as

På baggrund af en klage fra en konkurrent fandt Konkurrencerådet, at de af DBC medier brugte rabatordninger var loyalitetsskabende og var udtryk for indirekte bundling. DBC mediers rabat på titler, der var omfattet af DBC mediers eneret, var betinget af, at...

DVS Entertainment’s leje- og leveringskontrakt

Konkurrencestyrelsen udstedte et påbud til DVS Entertainment, om at firmaet skulle ophæve dele af sin leje- og leveringskontrakt. Konktrakten indeholdte en eksklusivbestemmelse og endvidere en konkurrenceklausul, hvor forhandleren ikke måtte opstarte ny videoudlejning...