Polaris Private Equity IV K/S’ erhvervelse af Mols-Linien A/S

Transaktionen tog udgangspunkt i et offentligt, frivilligt købstilbud i henhold til reglerne herom i Værdipapirhandelsloven og Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud. Efter tilbuddet ville Polaris IV erhverve alle aktier i selskabet. Mols-Linjen A/S er et færgerederi...

Klage over Scandlines’ færgedrift mellem Fanø og Esbjerg

I sagen klagede Fanø Mejeri til Konkurrencestyrelsen over, at Scandlines’ fragtpriser på færgedriften mellem Esbjerg og Fanø var for høje, og at virksomheder på Fanø ikke modtog nogen fragtstøtte til transport til fastlandet, ligeledes at Scandlines havde overskud på...