Klage over Amgros I/S

Sagen vedrørte en klage over Amgros I/S indgivet af Janssen-Cilag A/S. Det var klagerens opfattelse, at der i kraft af Amgrossamarbejdet forelå et køberkartel, og at dette køberkartel havde indgået en konkurrencebegrænsende aftale, henholdsvis misbrugt en dominerende...