Stilladssektionens anmeldeordning

Konkurrencestyrelsen har den 17. maj 2001 meddelt Danske Entreprenører, Stilladssektionen, at sektionens anmeldeordning, jf. de reviderede vedtægter § 8, ikke falder ind under forbuddet i kon-kurrencelovens § 6, stk. 1, jf. § 6, stk. 3. Styrelsen har derfor meddelt...