Klage over garantistillelse vedr. køb af fløde fra Arla Foods

KFAST havde modtaget en klage fra Fanø Mejeri, der købte en del af deres flødeleverancer hos Arla Foods. Arla Foods havde i den forbindelse krævet en garanti svarende til 4 ugers leverancer. Arla oplyste overfor styrelsen, at dette skete på baggrund af en konkret...