Prisforskel på coatede engangskatetre

Sagen vedrørte en klage indgivet af Odense kommune mod Coloplast Danmark A/S og Astra Tech A/S. Sagen omhandlede priserne på coatede engangskatetre. Det fandtes, at der ikke på det foreliggende grundlag hverken kunne statueres brud på konkurrencelovens § 6, stk. 1 om...