NKT Cables A/S’ grossistaftaler

Sagen omhandlede NKT Cables A/S grossistaftaler. I sagen kunne der ikke meddeles en erklæring om ikke indgreb efter konkurrencelovens §9. Dette var grundet, at den omhandlende grossistaftale med Nordisk Solar Campagni, hhv. med Louis Poulsen EL-Teknik A/S, indeholdte...

ELFOs anmeldelse af nye tilbudsregler

Ved Konkurrencerådets genvurdering af Elinstallatørernes Landsorganisation ELFO’s nye tilbudsregler i henhold til en meldeordning fandt rådet, at der kunne gives en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, på betingelse af at anmeldelse af licitationsbud ikke...

Orientering om koordinering af tilbudsgivning i el-branchen

Konkurrencestyrelsen orienterede Konkurrencerådet om, at styrelsen på baggrund af medieomtale havde foretaget en række kontrolbesøg hos en række virksomheder indenfor el-branchen, idet der var en formodning om, at der foregik en koordinering af tilbudsgivning på...