Elkjøp Nordic AS’s erhvervelse af 10 Fona-butikker

Sagen vedrører Elkjøp Nordic AS’ erhbervelse af enekontrol med resterne af Fona-kæden. Oprindeligt bestod denne af 56 elektronikbutikker, men efter betalingsstandsning var 46 heraf lukket, mens de sidste 10 blev overtaget af Elkjøp. Elkjøp Nordic AS var et norsk...

B&O

Parallel med Bang & Olufsen anmeldelse af sin EF-distributionsaftale havde styrelsen modtaget to klager fra henhldsvis Merlin og Flegaard. begge ønskede at blive B&O forhandlere, men var blevet afvist. Konkurrencerådet fandt, at N&O ikke (længere) var...

B&O’s Sæsonsamhandelsaftale

Bang & Olufsen AudioVisual A/S anmeldte selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen med henblik på en erklæring efter konkurrencelovens § 9, subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. Sæsonsamhandelsaftalen var en temporær aftale, der blev...

Aftale mellem AGICOA og CAB

Konkurrencestyrelsen meddelte i sagen CAB (en forening stiftet af Foreningen af Danske Spillefilmsproducenter, PRODUCENTERNE og IFPI Danmark), at foreningens aftale med AGICOA (Assocition de Gestion Internationale Collective des Oeuvres Audiovisuelle) vedrørende...