Forenklet anmeldelse af fusion mellem Coor og Elite Miljø

Sagen vedrører en fusion mellem Coor Service Management A/S og Elite Miljø A/S. Transaktionen indebærer, at Coor Service Management A/S erhverver 100 pct. af aktierne i Elite Miljø A/S. Coor Service Management A/S erhverver dermed enekontrol over Elite Miljø A/S. Coor...