Påbud til leverandør af reservedele

En reparatør havde klaget over ikke længere at modtage en rabat. Leverandøren havde som begrundelse herfor henvist til en generel omlægning af sine salgs- og leveringsbetingelser. Konkurrencestyrelsen afgjorde, at det for sagen relevante produktmarked er...

Konkurrenceklausul på 10 år påbydes nedsat

konkurrencestyrelsen fandt, at en konkurrenceklausul på 10 år indeholdt i en anmeldt overenskomst i forbindelse overdragelse af en virksomhed, var længere end nødvendig til sikring af værdien af den overdragne virksomhed. Styrelsen påbød derfor konkurrenceklausulerne...