Klage over kursuspriser i BST Foreningen

Mariager Fjords Bedriftssundhedscenter af 1981 ApS har ved brev af 12. januar 1999 klaget over, at BST Foreningen som eneste udbyder af lovpligtige efteruddannelseskurser for BST-ansatte diskriminerer mellem medlemmer og ikke-medlemmer ved at forlange 18-19% mere for...