Printfo AmbA’s samarbejde falder ind under bagatelgrænsen

Indledningsvist bemærkes det, at Printfo AmbA er et netværkssamarbejde mellem mere end 30 grafiske virksomheder, fortrinsvis om fælles indkøb af edb-softwareløsninger. Styrelsen meddelte PrintNet AmbA (nu Printfo AmbA) at forbudet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, ikke...

Konkurrencebegrænsninger i data-branchen

Efter forhandlinger med Konkurrencestyrelsen valgte en større EDB-virksomhed at ændre adfærd og give brugerne af et skemalægningsprogram adgang til selskabets snitflademodul uden særskilt betaling herfor. Dette var nødvendigt for at sikre interoperabilitet med andre...