Den Danske Dyrlægeforenings etiske kodeks

Ved en gennemgang af en række brancheforeningers vedtægter fandt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at Den Danske Dyrlægeforenings (DDD) etiske kodeks indeholdte bestemmelser der var konkurrencebegrænsende. Kodekset indeholdte en bestemmelse, hvorefter den enkelte...

Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforenings vedtægter

Konkurrencestyrelsen fandt, at Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA)’s vedtægtsbestemmelse om eksklussivt at kunne indgå aftale om honorarer mv. var konkurrencebegrænsende, jf. konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk 3, idet dyrelægerne ikke ville...