Dansk Avis Omdeling

Sagen vedrørte stiftelsen af et joint venture mellem Syddanske Medier K/S (Syddanske Medier) og JP/Politikens Hus A/S (JP/Politikens Hus). Joint venturet skulle distribuere ensartede, adresserede forsendelser (aviser og magasinpost) i Jylland og videreføre parternes...

Vedrørende etableringen af Dansk Distributionscenter A/S

Sagen vedrører Forbruger-Kontakt A/S og Berlingske Lokalaviser A/S’ etablering af et nyt fælles selskab, Dansk Distributionscenter A/S (DDC), der skal have til formål at drive distributionsvirksomhed i form af husstandsomdeling af reklametryksager, gratisaviser...