Jyske Banks overtagelse af dele Fjordbank Mors af 2011 AS

Sagen vedrørte Jyske Banks overtagelse af dele Fjordbank Mors af 2011 A/S. Overdragelsen til Jyske Bank vedrørte alene en del af den tidligere Fjordbank Mors under konkurs. Jyske Bank erhvervede dele af de aktiver, engagementer, rettigheder og forpligtelser, der...

Sparekassen Sjælland AS’ køb af dele af Max Bank af 2011 AS

Transaktionen omfattede Sparekassen Sjælland AS’ køb af dele af Max Bank af 2011 A/S. Max Bank af 2011 A/S er et datterselskab af Finansiel Stabilitet A/S, der har overtaget aktiviteterne tidligere drevet under Max Bank A/S. Som en del af Bankpakke IV frasælges...

Finansiel Stabilitets overtagelse af Fjordbank Mors AS

Sagen vedrører Finansiel Stabilitet A/S’ (herefter Finansiel Stabilitet) overtagelse af enekontrollen over alle væsentlige dele af Fjordbank Mors A/S’ (herefter Fjordbank Mors) virksomhed. Finansiel Stabilitet er etableret af økonomi- og erhvervsministeren, jf. § 3 i...