TDC’s køb af Song Networks A/S

Sagen vedrørte TDCs køb af Song Networks A/S. Ifølge det indsendte materiale er Songs årlige omsætning i Danmark på 298,8 mio. DKK. Omsætningen overstiger altså ikke tærskelværdien på 300 mio. DKK i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1. Styrelsen har meddelt...