Dagligvarehandlens fælles produktdatabase

Konkurrencestyrelsen har – blandt andet på baggrund af en klage fra software-virksomheden Me-diaplus.dk (Klager) – undersøgt forskellige forhold vedrørende administrationen af særligt den dan-ske del af produktdatabasen SINFOS, der ejes af SINFOS GmbH. Den...

Fritagelsesanmodning for Samkøb K/S II – sag 2

På baggrund af et afslag på en ansøgning om fritagelse af Samkøb K/S’ vedtægter fremsendte Samkøb et forslag til ændringer, som indeholdt et nedsat opsigelsesvarsel. Konkurrencerådet fandt, at efter nedsættelses af opsigelsesvarsel til 6 måneder til udløbet af...