Øresundscement I/S

Aalborg Portland A/S og Cementa AB anmeldte den 29. juni 1998 en joint venture-aftale om etablering og drift af Øresundscement I/S. Formålet med at danne selskabet Øresundscement I/S var at etablere et midlertidigt projektorienteret samarbejde om fælles...