Bortfald af fritagelse til samarbejdsaftale

Konkurrencerådet meddelte den 26. november 2003 en fritagelse i henhold til konkurrencelovens § 8, stk. 1 til en samarbejdsaftale mellem catering-virksomheden Ove Juel Catering A/S og Th. Schulz A/S. Samarbejdet angik fælles tilbud på levering af cateringvarer til...

Samarbejdsaftale mellem Ove Juel Catering A/S og Th. Schulz A/S

Parterne Ove Juel Catering A/S og Th. Schulz A/S anmeldte en samarbejdsaftale, der indebar, at de to selskaber ville afgive samlede tilbud på landsdækkende cateringleverence. Konkurrencestyrelsen fandt, at aftalen var omfattet af KL § 6 og at der ikke kunne gives en...