Sanistål A/S’ køb af Carl F A/S

Sagen vedrørte Sanistål A/S’ køb af Carl F A/S. Parterne er begge aktive på det overordnede grossistmarked inden for byggematerialer, men de opererer inden for forskellige relevante produktmarkeder på dette grossistmarked. Sanistål A/S er specialiseret inden for...

Udvælgelse af udstillere på Byggeri 2002 – I

På baggrund af en klage, fandt Konkurrencestyrelsen, at Trælasthandlerunionen i Danmark (TUN), som er en brancheorganisation for trælast- og tømmerhandlere i Danmark, havde overtrådt KL § 6, stk. 1, ved at betinge deltagelse af leverandører på messen “Byggeri...

Vejledning til virksomheder i byggematerialebranchen

Konkurrencestyrelsen vurderede, at det var hensigtsmæssigt at udsende en vejledning til byggematerialebranchen, som redegjorde for styrelsesns retsopfattelse, samt hvorledes styrelsen behandlede evt. sager i den opfattelse, at det ville lede til en bedre konkurrence...

Jyske Byggecentre-samarbejdet omfattet af bagatelgrænsen

Konkurrencestyrelsen meddelte Jyske Byggecentre-samarbejdet, at kædens bestemmelser om en form for områdebeskyttelse var i strid med KL § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 3, om opdeling af markeder eller forsyningskilder, idet bestemmelserne medførte at potentielle nye...