A/S De Forenede Teglværker

Efter at have anmeldt en ny samarbejdsaftale mellem De Forenede Teglværkers (DFT) salgsorganisation og 9 deltagende virksomheder, måtte Konkurrencestyrelsen, endnu engang meddele DFT, at samarbejdsaftalen var omfattet af forbrudet i KL § 6, stk. 1, og ikke kunne...

Salgskontoret A/S De Forenede Teglværker

A/S De Forenede Teglværker (DFT), som var salgskontor for 9 selvstændige teglværker, anmeldte sine vedtægter samt samarbejdsaftalerne imellem salgskontoret og teglværkerne. Konkurrencestyrelsen fandt, at det etablerede samarbejde betød en samordning af teglværkernes...