AURELIUS erhvervelse af Silvan

Sagen vedrører en fusion mellem AURELIUS Equity Opportunites SE & CO. KGaA (”AURELIUS”) og Silvan. Transaktionen indebærer, at AURELIUS erhverver enekontrol over Silvan, herunder Silvans forretninger og varemærker. Silvan-forretningerne ejes i dag af Stark Group...

Indkøbsforeningen Dendek A.m.b.A’s vedtægter

Dendek A.m.b.A. anmeldte i sagen vedtægterne for den frivillige indkøbssammenslutning af byggemarkeder Dendek A.m.b.A. Der blev således ansøgt om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9, subsidiært om en fritagelse efter lovens § 8, stk. 1....