Carlsbergs fadølsforhandler- og forhandleraftaler I

Konkurrenceankenævnet ophævede Konkurrencerådets afgørelse af 31. oktober 2001 – for så vidt angår Wiibroe- forhandleraftalerne dog kun afgørelsen vedrørende aftalernes bestemmelser om eneforhandling med en 3-årig bindingsperiode, ikke afgørelsen vedrørende...

Carlsbergs overtagelse af Coca-Cola Tapperierne

Sagen vedrører Carlsbergs overtagelse af Coca-Colatapperierne. Fusionen hverken skabte eller styrkede en dominerende stilling, der bevirkede, at den effektive konkurrence blev hæmmet betydeligt. Dette blev meddelt Carlsberg den 23. maj 2001. Afgørelsen var truffet i...