Påbud om ophævelse af prisaftale vedrørende brolægning

Konkurrencestyrelsen udstedte påbud om ophævelse af prisaftalerne imellem Brolæggerlauget i Danske Entreprenører og 2 kommuner. Prisaftalerne indeholdte priser for fakturaering af arbejdsydelsen på brolægningsarbejde. Det blev under sagsbehanldingen fremført, at...