Anmeldelse af BRFkredit-aftalekomplekset

Konkurrencestyrelsen meddelte BRFkredit A/S, EDC-gruppen A/S og EDC-partner A/S, at et anmeldt aftalekompleks var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og derfor ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. Bestemmelserne der var omfattet var: 1)...