Faste bogpriser ved internethandel

Konkurrencestyrelsen afviste at gribe ind over for Bogbranchens Fællesråds håndhævelse af fastprisreglen inden for bogbranchens samhandelsregler, før Konkurrencerådet havde taget stilling til de samlede samhandelsregler. Styrelsen havde på tidspunktet for afgørelsen...

Leverancer af bøger til udenlandsk boghandel

Konkurrencestyrelsen afviste en klage fra Hartmann Books Ltd. over leveringsnægtelse fra Jurist- og Økonomforbundets forlag. Konkurrencestyrelsen lagde vægt på, at Jurist- og Økonomforbundets forlag ikke indtog en dominerende stilling på markedet for juridisk og...