Bøder efter konkurrenceloven

Dette notat omhandler bøder udstedt i forbindelse med overtrædelse af konkurrenceloven, fra vedtagelsen af konkurrenceloven til 27. august 2003. Notatet nævner, at der er givet bøder til godt 200 virksomheder i forbindelse med elkartel-komplekset samt 5 andre forhold....