POSTscandias klage over manglende adgang til bladtilskud mv.

Konkurrencestyrelsen behandlede en klage fra POSTscandia vedr. manglende adgang til bladtilskuddet til distribution af dag-, uge- og månedsblade, hvorfor selskabet i økonomisk henseende afskæres fra at kunne distribuere de omhandlede forsendelser konkurrence med Post...

Dansk Sportsdykker Forbund ctr. Konkurrencestyrelsen

Konkurrencerådet havde i en afgørelse af 26/11-1997 pålagt bladet “Sportsdykkeren” at optage annoncer for “dyk!”. Dette blev indbragt Konkurrenceankenævnet, der afviste, at der var pligt til at optage annoncer for en direkte konkurrent. Dette...