Begrænsninger af rabatter i biografer (FAFID II)

Sagen vedrørte to forhold. For det første brancheforeningerne Foreningen af Filmudlejere i Danmark (FAFID) og Danske Biografer aftale om at biografer kun måtte indrømme rabat på biografbilletter efter forudgående aftale med filmdistributøren. For det andet et brev...

Kommunalt tilskud til Lyngby Teatret

Konkurrencestyrelsen afslog at foretage sig yderligere i en klage over tilskud til en biograf i Lyngby-Taarbæk kommune. Styrelsen begrundede dette med, at kommunen havde vurderet, at forholdet faldt under filmlovens § 18, og der derfor var tale om lovlig støtte, til...