Aftale om billetformidling på Internettet

Konkurrecerådet meddelte BILLETnet A/S og Scandinavia Online A/S (SOL), at dele af deres anmeldte aftale, skulle ophæves. Påbudet omfattede en bestemmelse om eneret til internet salg af BILLETnets produkter, konkurrenceklausuler samt en fastsættelse af et...